hur hanterar vi dina personuppgifter? - Casting by Smile

hur hanterar vi dina personuppgifter?

Om du inleder ett samarbete med Casting by Smile AB kommer vi att spara dina personuppgifter i vårt administrativa verktyg enl GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och e-mailadresser kan vara personuppgifter.

Casting by Smile AB är personuppgiftsansvarig dvs den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsbiträde

För att kunna leverera våra tjänster använder sig Casting by Smile av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Casting by Smile är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar. Det rör sig exempelvis om it-lösningar såsom system för lagring och bokning. Casting by Smile bestämmer då över behandlingen och ansvar för den men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Casting by Smile ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

 

Rättigheter

Som registrerad hos Casting by Smile vill påminna dig om dina rättigheter enl GDPR

Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifter?

Casting by Smile behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns någon anledning att behandla personuppgifter raderas de.

 

 

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok