post production - Casting by Smile

post production

we do post-production

Every day, our audio producers create magical soundscapes.

We offer you a fully comprehensive range of audio post-production services.

These include sound design, foley, editing and mixing, 5.1 surround sound mixing, custom music composition and archive music – all delivered in your chosen format.

Have a listen to some of our recent work down below:

contact us for more information

Contact us if you want to know more about post production and our studios. Welcome to Smile!

Private Policy GDPR

Om du inleder ett samarbete med Casting by Smile AB kommer vi att spara dina personuppgifter i vårt administrativa verktyg enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och e-mailadresser kan vara personuppgifter.

Casting by Smile AB är personuppgiftsansvarig dvs den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Hur länge sparas personuppgifter?

Casting by Smile behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns någon anledning att behandla personuppgifter raderas de.

Ljud/bildpolicy

Genom att ladda upp ljud eller bild för användning i vårt arkiv, garanterar du att du har fått tillåtelse att använda innehållet och att det inte inkräktar på tredje parts upphovsrätt eller innehåller material som kan anses olämpligt.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you accept it.

Ok